Trener rozwoju osobistego i wykładowca

W poszukiwaniu duchowego i psychologicznego GPS-u