Dorobek naukowy i publicystyczny

1989-2021 - 32 lata publikowania, Od literatury do prac naukowych